Thông báo thời hạn nhận đơn phúc khảo kiểm tra giữa kỳ và đợt thi tiếng Anh, Anh văn HK2/15-16.

Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng thông báo đến các bạn sinh viên thời gian nhận đơn phúc khảo kiểm tra giữa kỳ và đợt thi tiếng Anh, Anh văn HK2/15-16.

Thông báo tuyển sinh viên vào đội coi thi

Thông báo tuyển sinh viên vào đội coi thi năm 2016

Lễ bế mạc đợt đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2008 tại trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chiều ngày 12/11/2015, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức bế mạc đợt đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2008.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng khai mạc đợt đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2008

Sáng ngày 10/11/2015, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức khai mạc đợt đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2008.

Triết lý hoạt động

"Chất lượng và tin cậy"

Phương châm hoạt động

"Vì sự phát triển con người và một xã hội tăng trưởng, bền vững"

Nguyên tắc hoạt động

"Hiệu quả, Công bằng và Ổn định"

Các trang liên kết

Thông tin góp ý

: 10 + 9 =
joomla contact module