Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng tách ra từ phòng kiểm định và giám sát nội bộ theo Quyết định số 1001/2011/QĐ-TĐT kể từ ngày 15/10/2011 tham mưu và thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu, đồng thời phối hợp với các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm và các cơ sở của trường thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.    Công tác khảo thí

2.    Công tác phân tích đánh giá khảo thí và khuyến nghị

3.    Công tác kiểm định chất lượng

4.    Công tác ISO

5.    Công tác quản lý cấp phát văn bằng-chứng chỉ

6.    Công tác thanh tra đào tạo

 Sơ đồ tổ chức nhân sự của phòng gồm 11 cán bộ hành chính:

 

Các trang liên kết

Thông tin góp ý

: 12 + 12 =