Sáng ngày 31/3/2016, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức tổng kết và trao giấy chứng nhận Lớp nhận thức ISO 9001:2015 được tổ chức từ ngày 07/01/2016 đến ngày 09/01/2016.

Chiều ngày 12/11/2015, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức bế mạc đợt đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2008.

Mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, công đoàn trường ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức cuộc thi trang trí bàn tiệc.

Sáng ngày 10/11/2015, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức khai mạc đợt đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2008.

Các trang liên kết

Thông tin góp ý

: 15 + 4 =