Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng thông báo đến các bạn sinh viên thời gian nhận đơn phúc khảo kiểm tra giữa kỳ và đợt thi tiếng Anh, Anh văn HK2/15-16.

Thông báo tuyển sinh viên vào đội coi thi năm 2016

Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng thông báo thay đổi giao diện website kể từ ngày 01-11-2015.

Các trang liên kết

Thông tin góp ý

: 5 + 1 =