Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng thông báo đến các bạn sinh viên thời gian nhận đơn phúc khảo kiểm tra giữa kỳ và đợt thi tiếng Anh, Anh văn HK2/15-16.

Thời gian: từ ngày 21/03/2016 đến hết ngày 01/04/2016.

Các bạn sinh viên sẽ nộp đơn tại Văn phòng tư vấn và hỗ trợ - Phòng E001.

Trân trọng!

Các trang liên kết

Thông tin góp ý

: 8 + 10 =